Volumieke massa

De volumieke massa is het belangrijkste fysische kenmerk van hout. De meeste mechanische eigenschappen van bouw hout kennen een positieve correlatie met de volumieke massa, zoals bijvoorbeeld het draagvermogen van verbindingen. De definitie van volumieke massa luidt:

Waarbij M de hout massa in kg is en V het volume van de hout massa in m3. De volumieke massa is afhankelijk van het vochtgehalte. Door opname van vocht neemt zowel de massa als het volume toe. Daarom wordt volumieke massa veelal gegeven bij een bepaald vochtgehalte van bijvoorbeeld 12%. Daarnaast wordt de volumieke massa ook gedefinieerd met de massa en het volume die overeenkomen met een evenwicht’s vochtgehalte dat optreedt bij een temperatuur van 20 ° C en een relatieve lucht vochtigheid van 65%.