Muteneye

Botanische naam:
Guibourtiaarnoldiana
Familie van de Leguminoseae
Groeigebied:
Deze houtsoort komt voor in Tropisch West-Afrika
Boombeschrijving:
Deze ca. 25 – 30 m¹ hoge boom heeft een diameter van 0,4 – 0,9 m¹ en een min of
meer cilindrische takvrije stam van 9 – 18 m¹ lang. De wortelaanzetten kunnen
2 m¹ hoog worden.
Houtbeschrijving:
De kleur van het soms golvend, kruisdradig tot rechtdradig kernhout varieert van
geelbruin tot diep, tamelijk donkerbruin en heeft van nature een hoge glans. De nerf
is fijn tot matig grof, de werking is middelmatig. Het spint, geelachtig tot
grijsachtig wordt niet toegelaten in parket.
Hardheid:
Muteneye kan zonder problemen als parket verwerkt worden.
De hardheid van Muteneye bedraagt volgens Janka 10250 N.
In combinatie met vloerverwarming:
Gezien de middelmatige werking is voorzichtigheid geboden en niet direct aan te
raden in combinatie met vloerverwarming.
Leverbaar in:
tapis stroken van
6,2 mm en 10 mm dik in de breedte 71 mm, in breed bourgogne van 8,5 mm dik in
de breedtes van 140 en 180 mm en in Equi stroken van 10 mm en 14 mm dik in de
breedte ± 67 mm.
Andere maten op aanvraag.